ZAČÍNAME CVIČIŤ

29 máj

Na základe rozhodnutia RÚVZ začíne cvičiť od 1.6.2020 v obmedzenom režime. Jednotlivé skupiny budú informované svojimi trénermi, čo treba splniť pred vstupom do haly. Prosíme všetky deti a ich zákonných zástupcov, aby prísne dodržiavali tieto pokyny, čím dosiahneme plynulejší priebeh jednotlivých tréningov.

Na prvý tréning je potrebné doniesť vypísané a podpísané zákonným zástupcom dve tlačivá, bez ktorých nebude môcť tréner prevziať dieťa na tréning.

TLAČIVÁ:

Vyhlásenie

Prehlásenie