GK Elán Prievidza

Olympionikov 19/2
Prievidza
971 01

IČO:14220954
DIČ:2021144004

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa
IBAN:  SK37 0900 0000 0000 6650 9424

kontakt:  0910 236 524
email: gkelanprievidza@gmail.com

Gymnastika pre najmenších:  0915 777 110, jstrmensky@gmail.com