Mestu Prievidza ďakujeme za  podporu v roku 2023 za poskytnutie dotácií na celoročnú činnosť klubu vo výške 2 200 eur, za úhradu nájmu špecializovanej gymnastickej telocvične vo výške 29 800 eur.