Mestu Prievidza ďakujeme za  podporu v roku 2022 za poskytnutie dotácií na celoročnú činnosť klubu vo výške 2 700 eur, za úhradu nájmu špecializovanej gymnastickej telocvične vo výške 20 827 eur.