Mestu Prievidza ďakujeme za dlhoročnú podporu a za poskytnutie dotácií na celoročnú činnosť klubu vo výške 3200 eur, za úhradu nájmu špecializovanej gymnastickej telocvične vo výške 19 786 eur.