Mestu Prievidza ďakujeme za dlhoročnú podporu a za poskytnutie dotácií na celoročnú činnosť klubu vo výške 1 600 eur, za úhradu nájmu špecializovanej gymnastickej telocvične vo výške 20 480,04 eur.