Gymnastický klub Elán Prievidza pod vedením Natálie Svítkovej zastrešuje športovú činnosť v špecializovanej gymnastickej telocvični pre rôzne vekové kategórie. Venujeme sa všeobecnej pohybovej príprave, rekreačnej a športovej  gymnastike  dievčat a chlapcov s cieľom zúčastniť sa pretekov .

V priebehu dňa sa v telocvični vystrieda 50 – 60 detí. Všeobecnej pohybovej príprave sa venujú už deti  predškolského veku – dievčatá od  4 rokov , chlapci od 5 rokov  a deti mladšieho a staršieho školského veku. V dopoludňajších hodinách navštevujú gymnastickú telocvičňu deti s rodičmi vo veku 1,5-3 rokov, kde rozvíjajú svoje základné pohybové zručnosti. V dopoludňajších hodinách nás navštevujú aj deti z materských škôl : Cyrila, Krmana  a popoludní  sa tu stretávajú deti , ktoré sa pripravujú na preteky a ktoré si chcú rozvíjať svoje pohybové  schopnosti.